19 1/2" Sai Set - Photo Gallery

sai pommel

The octagonal pommel on the sai set

pair of sai

Wrapped handles on the pair of sai

sai guard

The guard section of the sai

sai span

The full length of a sai from tip to pommel

set of sai

The 19 1/2" chrome sai set on a stone slab


Back To 19 1/2" Sai Set